ACTA
ASEMBLEA XERAL DA SOGACOPAL 30 novembro 2016
Deputación de Lugo.
26 de novembro de 2016.

Celébrase en segunda convocatoria a Asemblea Xeral da Sociedade Galega de Coidados
Paliativos, “Asociación Científica Sociedade Galega De Coidados Paliativos,SOGACOPAL, con nº
de inscrición no Rexistro central RCA 37/98, de asociacións sen ánimo de lucro, e CIF nº G
15739907.
Asisten 39 socios.

ORDE DO DÍA

1.- Informes do Presidente, Secretario e Tesoureiro
2.- Elección de nova Xunta Directiva

Informe do Presidente:
Resumo da situación dende a anterior Asemblea

Informe do Secretario:
Afiliación actual: 54 socios.
Lémbrase a dificultade para a domiciliación bancaria de algúns socios, e que no 2016 non se fixo
efectivo o recibo anual.

Informe do Tesoureiro:
Estado das contas: arredor (aínda sen domiciliar algunhas cotas) de 10.000 €, pendente de pago
a Rotugraf a organización da Xornada (6841.23 €).
As aportacións anuais á SECPAL son hoxe de 702 €(nº de socios x 13 €), pendente de pago 2016.

ELECCIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA

Informase á Asemblea que a candidatura única presentada para renovar a actual Xunta Directiva
é a constituida por:
– Presidente : Marcelino Mosquera Pena, DNI: 33257771R
– Secretaria : Flor López Aneiros, DNI: 32635466F
– Tesoureiro e Vogal por Pontevedra : César Labrador Castro, DNI: 34911875Z
– Vogal por A Coruña : Gorety Pazos González
– Vogal por Lugo : Álvaro Fernández Rial
– Vogais por Ourense : Miguel Ángel Nuñez Viejo e Eugenio Quintas Albores
– Vogal de Enfermaría : Ángel López Trigueros
– Vogal de Psicoloxía: Begoña Amaro Lois
– Vogal de Traballo Social: Susana Rodríguez Franco

Asemade, de acordo cos artigos 27 e 34 do Estatuto proponse o nomeamento do Tesoureiro
como titular apoderado da Sogacopal, para posibilitar o acceso e operación electrónica á conta
bancaria da sociedade .
Realízase a votación, aprobándose a nova Xunta Directiva con 39 votos a favor, por unanimidade,
ás 14 h do día da data.

En Lugo, a 26 de Novembro de 2016

Asdo: Carlos Fernández Fraga , DNI 33810999X
Presidente da Sogacopal

 

 

 

 


 

A %d blogueros les gusta esto: